Галерея

Lian Li Mini-Q PC-Q11[Andrey Baksalyar]20.08.2010 08:30 Lian Li Mini-Q PC-Q11
Lian Li Mini-Q PC-Q11[Andrey Baksalyar]20.08.2010 08:30 Lian Li Mini-Q PC-Q11
Lian Li Mini-Q PC-Q11[Andrey Baksalyar]20.08.2010 08:30 Lian Li Mini-Q PC-Q11
Внутренности корпуса Lian Li Mini-Q PC-Q08B[Andrey Baksalyar]25.04.2010 11:41 Внутренности корпуса Lian Li Mini-Q PC-Q08B
Внутренности корпуса Lian Li Mini-Q PC-Q08B[Andrey Baksalyar]25.04.2010 11:41 Внутренности корпуса Lian Li Mini-Q PC-Q08B
Корпус Lian Li Mini-Q PC-Q08B[Andrey Baksalyar]25.04.2010 11:41 Корпус Lian Li Mini-Q PC-Q08B

Корпус Lian Li Mini-Q PC-Q08. Красный, серебристый и черный варианты.[Andrey Baksalyar]25.04.2010 11:41 Корпус Lian Li Mini-Q PC-Q08. Красный, серебристый и черный варианты.